Kontakt
Address: ul. Szkolna 10 09-414 Brudzeń Duży
Polub Nas

Polityka prywatności

.

Administratorem twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.witaminaducha.pl jest Stowarzyszenie Witamina Ducha z siedzibą w Brudzeniu Dużym (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szkolna 10; 09-414 Brudzeń Duży; NIP:7743247316; REGON: 383050047; adres poczty elektronicznej: biuro@witaminaducha.pl; numer telefonu: 501-892-628).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU

 1. Twoje dane zbierane są w trakcie kontaktu rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, lub innych narzędzi komunikacji.
 2. Przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne do rzetelnej obsługi twojego zapytania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu.
 4. Przetwarzane dane to:
  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
 5. Odbiorcami twoich danych mogą być pracownicy Administratora oraz dostawcy usług informatycznych.
 6. Twoje dane przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Twoje dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia.
 2. Przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, oraz do wywiązania się z innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. Przetwarzane dane to:
  •  imię i nazwisko;
  • adres;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • firma;
  • NIP.
 4. Odbiorcami twoich danych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (o których mowa w Regulaminie Sklepu), a także dostawcy usług księgowych i usług informatycznych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE

 1. Twoje dane zbierane są przy zakładaniu Konta w Sklepie i w trakcie jego prowadzenia.
 2. Przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne do prowadzenia konta w Sklepie, czyli adres e-mail.
 3. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwi założenie Konta w Sklepie.
 4. Możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie twoich danych w celu automatycznego uzupełniania formularza zamówienia. Jeżeli zgadzasz się na takie przetwarzanie twoich danych wpisz w odpowiednie okienka na swoim Koncie w Sklepie.
 5. Dane, o których mowa w pkt 3, to:
  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • numer telefonu;
  • firma;
  • NIP.
 6. Odbiorcami twoich danych mogą być pracownicy Administratora oraz dostawcy usług informatycznych.
 7. Twoje dane w postaci adresu e-mail przetwarzane będą do czasu usunięcia twojego Konta. Możesz tego dokonać w każdym czasie.
 8. Twoje dane, o których mowa w pkt 3-4, przetwarzane na podstawie twojej zgody, przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta. Wycofania zgody oraz zamknięcia Konta możesz dokonać w każdym czasie.
 9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER 

 1. Twoje dane zbierane są w trakcie zapisu na usługę newsletter oraz w trakcie jej trwania.
 2. Przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne do funkcjonowania usługi Newsletteru.
 3. Dążymy do tego by informacje prezentowane w Newsletterze były Ci jak najbardziej przydatne. Dlatego też starać będziemy się dopasowywać ich treść do twoich potrzeb w oparciu o twoje zachowanie na stronie Sklepu oraz zakupy jakich już dokonałeś w Sklepie.
 4. Przetwarzane dane to:
  • adres e-mail;
  • imię;
  • twoje zachowanie na stronie Sklepu oraz zakupy jakich już dokonałeś w Sklepie.
 5. Podanie danych, o których mowa w pkt. 4 jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usługi Newslettera.
 6. Twoje dane przetwarzane będą przez okres świadczenia usługi Newslettera. Możesz zrezygnować z tej usługi w każdym czasie.

INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Twoje dane przetwarzane mogą być również w celach:
  • utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Sklepu;
  • zapewnienia Ci bezpieczeństwa oraz zapewnienia niezawodności świadczenia usług, a także zapewnienia prawidłowości, integralności i poufności twoich danych;
  • spełnienia wymogów prawnych (np. żądania instytucji państwowych).
 2. Odbiorcami twoich danych, przetwarzanych w celach wskazanych w pkt 1.1) i 1.2), do których należą m.in. twój adres IP, twoje zachowanie na stronie Sklepu oraz dane wynikające ze stosowania plików cookies, mogą być pracownicy Administratora oraz dostawcy usług informatycznych.
 3. Dane, o których mowa w pkt. 1 przechowywane będą nie dłużej niż to to wymagane przepisami prawa oraz konieczne dla zapewnienia twojego bezpieczeństwa i niezawodności usług Sklepu.

TWOJE PRAWA

 1. Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w pkt. 1 możesz w każdym czasie wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@witaminaducha.pl.
 3. Pamiętaj również, że masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator – Stowarzyszenie Witamina Ducha z siedzibą w Brudzeniu Dużym, posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę twoich danych oraz zabezpiecza twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Administrator dokonuje regularnych przeglądów i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania twoich danych.